Thomas Sully ( * 1783 † 1872 )

Kunstdrucke & Gemälde von Thomas Sully
Nach Oben