Silvestr Fedosievich Shchedrin ( * 1791 † 1830 )

Kunstdrucke & Gemälde von Silvestr Fedosievich Shchedrin
Nach Oben