Kansetsu Hashimoto ( * 1883 † 1945 )

Kunstdrucke & Gemälde von Kansetsu Hashimoto

Nach Oben